Przydomowa oczyszczalnia ścieków – działanie

Generalne zasady działania wszystkich rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków są bardzo podobne. Polega na stworzeniu takich warunków wewnątrz instalacji aby zintensyfikować naturalne procesy biologicznego rozkładu ścieków na proste i nieszkodliwe dla środowiska naturalnego związki mineralne. Dzięki takiemu rozkładowi można odprowadzać oczyszczone ścieki do gruntu, rowu melioracyjnego, albo rzeki, bez narażania ich na skażenie. Można śmiało wysnuć wniosek, że przydomowa oczyszczalnia jest pożyteczna i ekologiczna. Warto również nadmienić, że jest to rozwiązanie dużo ekonomiczniejsze w eksploatacji niż szambo. Warto również sprawdzić możliwość dofinansowania budowy takiej oczyszczalni.

W większości oczyszczalni proces oczyszczania zachodzi w dwóch etapach: tlenowym i beztlenowym.

ETAP I. W jedno- lub wielokomorowym osadniku gnilnym odbywają się procesy biochemiczne, sprowokowane przez bakterie beztlenowe. W ich wyniku stała część osadu ulega fermentacji, po której pozostałością jest woda z prostymi związkami rozpuszczalnymi w wodzie i minerały. Po dwóch, trzech dniach następuje filtracja. Skąd pozostaje już tylko płynna frakcja ścieku nazywana szarą wodą.

Bakterie, używane w przydomowych oczyszczalniach ścieków.
Bakterie przyczyniają się do rozkładu wielu szkodliwych substancji.

ETAP II. Po przepłynięciu z osadnika gnilnego, klarowne ścieki poddawane są dalszemu oczyszczaniu w warunkach tlenowych. Doczyszczanie odbywa się w napowietrzanych warstwach żwiru i piasku pod drenażem rozsączającym w wyizolowanym filtrze piaskowym o pionowym przepływie ścieków lub w złożu biologicznym. Wtedy następuje rozkładanie i neutralizowanie zanieczyszczeń groźnych dla środowiska.

Podsumowując, przydomowa oczyszczalnia jest dobrym i ekologicznym sposobem na radzenie sobie ze ściekami we własnym domu. Działają równie dobrze co ogromne oczyszczalnie. Jednak przez fakt posiadania jej na własność opłaty za radzenie sobie ze ściekami są atrakcyjniejsze nawet od miejskiej kanalizacji.