Sprawne funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej to nie tylko przetykanie i czyszczenie rur. Regularnego serwisu i czyszczenia wymagają również urządzenia odprowadzające czy oczyszczające ścieki. Nasza firma w swojej szerokiej ofercie pogotowia kanalizacyjnego ma również czyszczenie separatorów i osadników. W zakresie tych usług zapewniamy odpompowanie odpadów, mycie, przegląd serwisowy oraz odbiór odpadów tłuszczowych i ropopochodnych. Profesjonalnie wykonane czyszczenie i serwis separatorów zwiększa wydolność urządzeń, standardowo minimalizując koszty związane z zarządzaniem nieczystościami i ograniczając często spore koszty naprawy. Wielokrotnie już pisaliśmy jak ważne jest dbanie o całą instalację kanalizacyjną, nie tylko ze względu na wspomniane wyżej koszty, ale przede wszystkim ze względu na ochronę środowiska. Spec-Trans posiada niezbędną wiedzę, oraz wieloletnie doświadczenie pozwalające realizować  profesjonalnie wszystkie oferowane usługi.

Separatory to urządzenia, które podczyszczają ścieki zawierające substancje ropopochodne, tłuszcze lub skrobię. Umożliwiają wprowadzenie do sieci kanalizacyjnej ścieków o odpowiednich parametrach, tak aby nie wpływały negatywnie na pracę oczyszczalni ścieków. W celu oddzielenia piasku i zawiesin mineralnych przed separatorem montuje się osadnik. Prawidłowe działanie separatorów i osadników zapewnia regularne opróżnianie, czyszczenie oraz serwis urządzeń. Zgodnie z wymogami wykonywanie przeglądów i czyszczenie separatorów i osadników powinno odbywać się co najmniej raz w roku. Jednak w praktyce częstotliwość czyszczenia tych urządzeń zależy od obciążenia instalacji oczyszczania ścieków i sposobu jej eksploatacji.  W naszej ofercie klienci znajdą:

 

czyszczenie szamba czyszczenie separatów
czyszczenie separatorów
Logo firmy SpecTrans

Czyszczenie separatorów ropopochodnych

montowanych w takich miejscach jak: parkingi, stacje benzynowe, myjnie samochodowe, drogi. Mają za zadanie oczyszczanie wód deszczowych, roztopowych i poprocesowych z terenów, które zagrożone są skażeniem substancjami ropopochodnymi.

Logo firmy SpecTrans

Czyszczenie tłuszczowników

urządzenia stosowane w obiektach gastronomicznych, kuchniach żywienia zbiorowego czy zakładach mięsnych i przetwórstwa spożywczego. Tłuszcze są substancjami wysoko zanieczyszczającymi sieć kanalizacyjną, dlatego zadaniem separatorów jest przechwycenie tłuszczy przed dostaniem się do sieci.

Logo firmy SpecTrans

Czyszczenie separatorów skrobiowych

stosuje się je przede wszystkim w zakładach przetwórstwa ziemniaczanego, a także w obiektach gastronomicznych. Cząsteczki skrobi bardzo szybko odkładają się na przewodach kanalizacyjnych, przez co dochodzi do zwężenia światła rur. W związku z czym separatory są konieczne aby oddzielić od ścieków skrobię i frakcje stałe.

Logo firmy SpecTrans

Opróżnianie i oczyszczanie osadników

Sprawny separator to gwarancja, że do kanalizacji nie dostaną się substancje mogące uszkadzać jej strukturę i zmniejszać przepustowość rur. Zapewniamy, że wykonanie wszystkich czynności z zakresu czyszczenia osadników i separatorów są zgodne z przepisami ustawy o odpadach. Wszystkie czynności są realizowane przez nas przy użyciu specjalistycznego sprzętu. 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Nasza siedziba

Bilczyce 115
32-420 Gdów

Godziny otwarcia

24h/7

Zadzwoń

+48 606 393 039