Metoda WUKO

WUKO to skrót od Wytwórni Urządzeń Komunalnych. Firma ta ma siedzibę w Łodzi i powstała w 1955 roku. Jakość produkowanego sprzętu doprowadziła do zdominowania rynku sprzętu do specjalistycznych usług kanalizacyjnych i przyjęcia terminu metoda WUKO do codziennego żargonu. Aktualnie używa się tego zwrotu w związku ze wszystkimi pracami związanymi z czyszczeniem ciśnieniowym kanalizacji, przy użyciu wyspecjalizowanych pojazdów.

Metoda WUKO

Metoda WUKO to metoda hydro-dynamiczna czyszczenia wszelkiego rodzaju rur. Polega ona na wprowadzeniu do rur specjalnego przewodu zakończonego dopasowaną do rodzaju zanieczyszczenia dyszą. Następnie z dyszy pod bardzo wysokim ciśnieniem wystrzeliwuje woda usuwając przy tym wszelkie zanieczyszczenia w tej rurze. Następnie wszystko ląduje w studni rewizyjnej. Do jednych z najbardziej skutecznych zalicza się dysze rotacyjne, które potrafią rozbijać nawet stare osady wapienne. Dzięki temu, że w procesie tym używana jest woda cały zabieg jest neutralny dla środowiska.

Oprócz dysz i przewodów, każda porządna firma powinna posiadać sondę wideo, dzięki, której można dokonać inspekcji kanalizacji i zlokalizować zator. Pracownicy pogotowia kanalizacyjnego muszą wykazać się również wiedzą z zakresu doboru właściwego ciśnienia do każdej instalacji, tak by usunąć osad i nie uszkodzić instalacji.